Dzień dobry! Guten Tag! Welcome!

Jestem dyplomowanym psychologiem, czlonkiem Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestem terapeutą certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (numer certyfikatu  582). Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami, które doświadczyły sytuacji kryzysowej lub mają wrażenie, że ciągle powielają te same schematy, przez co stoją w miejscu i nie mogą zaspokoić swoich potrzeb. Specjalizuję się w terapii zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, PTSD oraz zaburzeń osobowości.  W swojej pracy gwarantuję profesjonalizm, zaangażowanie i szacunek dla klienta. Pracuję pod stałą superwizją oraz w oparciu o zasady kodeksu etycznego zawodu psychologa.

  • W 2008 roku ukonczyłam pięcioletnie jednolite studia magisterskie na Wydziale Psychologii WSFiZ w Warszawie,
  • W 2009 roku ukończyłam podyplomową Szkolę Treningu i Warsztatu Psychologicznego prowadzoną przez Ośrodek Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA,
  • W latach 2012-2016 odbywałam szkolenie z zakresu psychoterapii, zakończone Certyfikatem Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego nr 582 akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej,
  • W 2017 roku odbyłam szkolenie z zakresu Terapii Schematów akredytowane przez International Society of Schema Therapy (ISST).


Od 2008 roku pracuję jako psycholog. Od 2013 roku prowadziłam Pracownię Psychoterapii i Psychoedukacji IMMUTARE w Warszawie. Od 2018 roku mieszkam i pracuję w Bonn.I am an experienced psychologist, member of the Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen and the Polish Psychological Association. I am a therapist certified by the Polish Society for Cognitive and Behavioral Therapy (certificate number 582). I have many years of experience working with people who have participated in a crisis situation or have the impression that they are constantly duplicating the same patterns, which means they stand still and cannot meet their needs. I specialize in the treatment of anxiety disorders, mood disorders, PTSD and personality disorders. In my work, I guarantee professionalism, commitment and respect for the client. I work under constant supervision and based on the principles of the code of ethics for the profession of psychologist.

In 2008, I completed a  Master's degree at the Faculty of Psychology at the University WSFiZ in Warsaw,
In 2009, I finished the post-graduate School of Psychology Training and Workshop run by the INTRA Center for Education and Psychological Assistance,
In the years 2012-2016 I was undergoing training in psychotherapy, completed with the Cognitive-Behavioral Therapist Certificate No. 582 accredited by the Polish Society of Cognitive and Behavioral Therapy,
In 2017, I underwent training in Scheme Therapy accredited by the International Society of Schema Therapy (ISST).

I am working as a psychologist since 2008. I live and work in Bonn since 2018.