Kiedy warto zgłosić się do psychologa?


Udzielam wsparcia psychologicznego dla osób w kryzysie emocjonalnym. Pomagam w zrozumieniu emocji i przerywaniu negatywnych wzorców zachowań. Prowadzę konsultacje indywidualne dla osób dorosłych oraz porady dla par. Udzielam wsparcia w problemach wychowawczych oraz pomagam w podjęciu trudnych decyzji. Zapraszam do mojego gabinetu rownież w przypadku problemów w odnalezieniu się w życiu na emigracji.
Pomagam również online (na Skype).

I provide psychological support for people in emotional crisis. I help in understanding emotions and interrupting negative behavioral patterns. I conduct individual consultations for adults and advice for couples. I provide support for parents and help in making difficult decisions. I invite you to my office also in case of problems in finding your way in life abroad.
I also help online via Skype.